AJUNTAMENT

L’actual edifici de l’Ajuntament respon a un projecte de l’arquitecte Julio Trullenque Sanjuan de l’any 1955. Ajuntament de Polinyà de XúquerConstruït al mateix lloc que l’anterior, es pressupostà l’obra en 581.964 pessetes. Fou inaugurat el dia 12 d’octubre de 1958 i l’obra definitiva té algunes diferències respecte als plànols: estava projectat un soterrani que no existeix, l’escala era diferent de la que es va fer finalment o, per exemple, a la façana anava un rellotge sostingut per la figura d’un atlant. El més destacable de l’edifici és l’escala, que fa de nucli central i distribuïdor de l’edifici; com a anècdota cal dir que la barana fou esculpida al lloc per l’escultor local Juan Giner. Amb el pas del temps l’edifici ha anat adaptant-se a les necessitats; les més importants l’ampliació de les oficines municipals on abans estaven els habitatges destinats al secretari municipal i a l’agutzil.

 

Fitxa de recursos turístics: Ajuntament de Polinyà de Xúquer

NOM DEL RECURS Ajuntament de Polinyà de Xúquer.
CATEGORÍA Arquitectura.
SUBCATEGORÍA
UBICACIÓ Polinyà de Xúquer.
ESTAT  DE CONSERVACIÓ Molt bo.
ACCESSIBILITAT Fàcil. Es troba al centre de la ciutat.
ÈPOCA PROPÍCIA DE VISITA Qualsevol època de l’any.
ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN Activitats de tot tipus.
PROPIETAT, GESTOR Ajuntament.
PROTECCIÓ  LEGAL O CATALOGACIÓ

 

Fitxa de valoració del recurs en funció del seu potencial turístic: Ajuntament de Polinyà de Xúquer

Atractivitat Alt
Vulnerabilitat No en té
Disponibilitat Bona
Accessibilitat Bona
Valor educatiu Mig

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.