L’ANTIC EDIFICI DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE VALÈNCIA

El diseny de l’Antic Edifici de la Caixa d’Estalvis de València

L’Antic Edifici de la Caixa d’Estalvis de València es tracta d’un edifici de tres plantes. La planta baixa allotja una entitat bancària, mentre que els dos pisos superiors estan destinats a habitatges. El repertori decoratiu, d’estil neobarroc purista, en concentra a les embocadures de les obertures. Aquestes estàn decorades amb una motllura de pedra artificial amb orelles sobre les llindes. La façana es remata amb un potent ràfec motllurat, damunt del qual es construeix un ampit de rajola amb remat ondulant.

Àlbum de fotos

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.