ANTIC MAGATZEM DEL SINDICAT ARROSSER O DEL CATALÀ

L’antic magatzem del sindicat arrosser està situat entre els carrers Sant Josep (núm. 52) i  Perales e Igual (núm. 51). Fou construït en 1910,  és d’estil modernista en rajola. La façana del carrer de Sant Josep es decorà amb una original cornisa graonada de rajola vista, mentre que el remat de la façana posterior és llisa, sense decoració.antic magatzem del sindicat arrosser

L’edifici fou construït i utilitzat durant anys pel Sindicat Arrosser; després va tindre altres usos fins a convertir-se durant molts anys en un magatzem de taronja conegut com de El Català, sobrenom de la persona que era l’amo del negoci. Actualment  ha canviat de propietari, i el magatzem es dedica a la venda d’adobs (guano)  i productes fitosanitaris. De l’antiga construcció en la qual s’edificaren quatre naus, sols en queda una.

 

Fitxa de recursos turístics: Antic magatzem del sindicat arrosser

NOM DEL RECURS Antic magatzem.
CATEGORÍA Arquitectura.
SUBCATEGORÍA Arquitectura agrícola.
UBICACIÓ Polinyà de Xúquer.
ESTAT  DE CONSERVACIÓ Bo.
ACCESSIBILITAT Fàcil.
ÈPOCA PROPÍCIA DE VISITA Qualsevol època de l’any.
ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN
PROPIETAT, GESTOR
PROTECCIÓ  LEGAL O CATALOGACIÓ

 

Fitxa de valoració del recurs en funció del seu potencial turístic: Antic magatzem del sindicat arrosser

Atractivitat Mitjana
Vulnerabilitat No en té
Disponibilitat Bona
Accessibilitat Bona
Valor educatiu Mig

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.