ERMITA DE SANT SEBASTIÀ

L’ermita de Sant Sebastià és una construcció senzilla del segle XVI. De petites dimensions, amb dos trams i planta rectangular. En l’exterior, la coberta és de teula àrab. L’accés es realitza pujant set graons adornats en la part superior amb un arc de mig punt. Sobre aquest arc se situa una placa commemorativa amb la data de restauració: “Ermita de Sant Sebastià, restaurada l’any 1985”. Quan accedim a l’ermita, el primer que veiem és un pòrtic davanter, rectangular. La coberta interior d’aquest pòrtic presenta bigues de fusta i revoltons. L’accés a l’interior de l’espai, on es troba l’estàtua de Sant Sebastià, es realitza per mitjà d’uns graons i un arc. Aquest espai es cobreix a l’interior per bigues de fusta i revoltó dentat, formant una volta de canó apuntada. En la capçalera apareix un arc apuntat de maó vist, i en un petit buit se situa l’estàtua de Sant Sebastià.

Ermita de Sant Sebastià

Situada al camí l’ermita, junt al Cementeri Municipal
 Ermita de Sant Sebastià

 

Fitxa de recursos turístics: Ermita de Sant Sebastià

NOM DEL RECURS Ermita de Sant Sebastià.
CATEGORIA Arquitectura.
SUBCATEGORIA Arquitectura religiosa.
UBICACIÓ Polinyà de Xúquer.
ESTAT  DE CONSERVACIÓ Bo.
ACCESSIBILITAT Fàcil.
ÈPOCA PROPÍCIA DE VISITA Qualsevol època de l’any.
ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN Visites.
PROPIETAT, GESTOR Ajuntament de Polinyà.
PROTECCIÓ  LEGAL O CATALOGACIÓ

 

Fitxa de valoració del recurs turístic en funció del seu potencial turístic: Ermita de Sant Sebastià

Atractivitat Mitjana
Vulnerabilitat No en té
Disponibilitat Bona
Accessibilitat Bona
Valor educatiu Mig

 

Bookmark the permalink.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.