ESGLÉSIA PARROQUIAL DEL SANT SOPAR

L’Església Parroquial del Sant Sopar es el punt d’encontre religiós principal a Polinyà de Xúquer. Presenta una decoració sòbria però, al hora, distingida.

Construcció i característiques de l’Església Parroquial del Sant Sopar

L’Església Parroquial del Sant Sopar fou construïda entre els anys 1720 i 1743. Consta d’una nau coberta per voltes de canó, suportada per arcs faixons i pilastres amb contraforts, entre les quals se situen cinc capelles a cada costat cobertes per voltes i comunicades entre si.Església Parroquial del Sant Sopar

En la façana principal la porta està flanquejada per dos parells de pilars assetjats damunt de pedestals. El retaule consta d’un fris amb motius ornamentals en relleu i una cornisa que separa el primer cos del segon. En el relleu que mostra es representa un temple que guarda els símbols de l’eucaristia que apareixen subjectes per àngels, tot això, emmarcat per un arc de mig punt sustentat per pilars i tancat per un retaule sobre pilars coronat per un frontó semicircular, rematat amb dues boles i dues mènsules.

L’Església presenta un segon accés, o accés lateral, en el costat de l’epístola. Es tracta d’una porta llinda emmarcada per columnes. Sobre la porta, hi ha una fornícula on està situada Església Parroquial del Sant Soparuna imatge de Sant Sebastià sobre un pedestal.

La torre del campanar de l’Església Parroquial del Sant Sopar

La torre del campanar, reconstruïda en 1932, s’alça als peus de la part de l’evangeli, amb carreus i maó. Consta de tres cossos: El primer, està format per la torre, senzilla i austera. El segon cos, o cos de les campanes es troba perforat per arcs de mig punt, per guardar les campanes. I el tercer cos o remat està format per una successió de cossos de menys grandària però amb major quantitat de decoració. En aquesta part se situa el rellotge.

L’interior de l’esglesia

L’església té una sola nau longitudinal que presenta un total de sis trams. El cor, tancat per una balustrada, està situat als peus dels cancells. Les capelles laterals es cobreixen amb voltes. Els materials amb els quals es va construir van ser carreus i maçoneria. Destaca el sòcol que separa la nau de les capelles i que recorre l’interior de l’església; de rajoleria valenciana del segle XVIII. També en els graons que donen accés al cor trobem taulellets del segle XVIII. La volta que cobreix la nau està decorada mitjançant pintures murals sobre l’Esperit Sant, l’Adoració de la Sagrada Forma, Crist predicant, Crist sobre les aigües, el Martiri de Sant Sebastià, i Moisès i els manaments.

L’església conserva restes de vidres originals del segle XVIII, també una escultura d’un àngel agenollat d’aquest període.

Les capelles de l’Església Parroquial del Sant Sopar

En el costat de l’epístola es troben les següents capelles: primera capella o capella del Església Parroquial del Sant Sopar, nau centralBaptisme amb presència de frescs representatius del Baptisme de Crist, d’Elena Moreno de l’any 1952. La segona, és l’accés central de l’església. La tercera es decora amb altar i fornícula central on està ubicada una imatge de la Immaculada Concepció. En la part superior de l’altar es troba un llenç amb una representació de Santa Teresa. En la quarta capella, es troba un altar amb una estàtua de Sant Josep i a la part superior pintura de la Sagrada Família. En la cinquena trobem un altar amb la Mare de Déu dels Desemparats, en la part inferior, un sepulcre amb la verge de l’Assumpció, més coneguda com la Mare de Déu d’Agost. En aquesta capella es troba l’accés a la sagristia.

El retaule

El retaule major, estructuralment és neoclàssic però per la ruptura dels frontons i el clarobscur, resulta barroc. Està format per tres carrers, un central i dos laterals. Al carrer central trobem: baix una fornícula amb la representació del Sant Sopar, en la part mitjana una estàtua de Crist crucificat, i en el plànol superior pintura representat el Pare Etern.   Al carrer lateral esquerra trobem una estàtua del Martiri de Sant Sebastià, i al carrer lateral dret, la Mare de Déu del Roser. A l’esquerra del presbiteri se situa la pila baptismal, de marbre, que va ser traslladada a principis dels anys 80 des de la capella del Baptisme.

Les 4 capelles

A l’esquerra de l’altar major trobem en primer lloc, la capella del Cor de Jesús que comunica amb el presbiteri. A continuació, la Capella de la Comunió o del Crist, beneïda en 1696, amb planta de creu llatina i coberta amb voltes de canó i cúpula en el creuer. En l’Altar, un conjunt de la Crucifixió. En el braç dret de l’encreuament d’aquesta capella, els Sants de la Pedra, i en el mur lateral, una pintura d’Elena Moreno representant a Sant Francesc de Paula. En el braç esquerre se situen les estàtues de Sant Cristòfol, Sant Sebastià, un Crist Victoriós, un Jesús quan era xiquet i un quadre de Sant Roc d’Elena Moreno.

Aquesta capella presenta als peus un gran quadre amb la temàtica de l’Últim Sopar, còpia del llenç de Juan de Juanes. Església Parroquial del Sant Sopar, vestíbulDurant la guerra civil espanyola es varen destruir la majoria d’imatges de l’església, i després de la guerra, aquest gran quadre de l’Últim Sopar va presidir l’altar major fins que en 1994 es va fer un retaule nou. El creuer presenta una cúpula sobre petxines.

A la part esquerra de la nau trobem a la primera capella una estàtua de la Mare de Déu del Carme (d’abans de la guerra); i a la part superior una pintura de Santa Rita, també hi ha  un quadre representant a Sant Nicolau de Bari d’Elena Moreno, de 1957.

La segona capella amb imatge de la Mare de Déu dels Dolors, i als seus peus Crist mort dins del sepulcre (urna de vidre). A la part superior una pintura del Cor de Dolors.

Al seu costat la capella dedicada a Sant Antoni de Pàdua. A la part superior pintura del Miracle dels peixos de Sant Antoni.

La quarta capella lateral, altar amb una estàtua de la Mare de Déu del Pilar, als peus una imatge de Santa Llúcia dins d’una urna de vidre. Dalt del retaule hi ha una pintura de Sant Francesc d’Assís.

 Àlbum de fotos

Fitxa de recursos Turístics: Església de Sant Sopar

NOM DEL RECURS Església parroquial del Sant Sopar.
CATEGORÍA Arquitectura.
SUBCATEGORÍA Arquitectura religiosa.
UBICACIÓ Polinyà de Xúquer.
ESTAT  DE CONSERVACIÓ Molt bo.
ACCESSIBILITAT Fàcil. Es troba al centre de la ciutat.
ÈPOCA PROPÍCIA DE VISITA Qualsevol època de l’any.
ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN Activitats religioses.Visites.
PROPIETAT, GESTOR Església Catòlica.
PROTECCIÓ  LEGAL O CATALOGACIÓ

 

Fitxa de valoració del recurs en funció del seu potencial turístic: Església de Sant Sopar

Atractivitat Alt
Vulnerabilitat No en té
Disponibilitat Bona
Accessibilitat Bona
Valor educatiu Mig

 

Bookmark the permalink.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.