LA CASOTA, l’edifici de l’associació Musical Polinyanense

La CasotaLa Casota està ubicada actualment al carrer Sant Antoni núm. 51 és una de les cases més antigues de la població.
Es tracta d’una construcció de tipus agrícola de mitjans del segle XVIII, que respon a l’estructura d’una casa de camp. Actualment és propietat de l’associació Musical Polinyanense. La façana es caracteritza per una gran simplicitat i harmonia en la distribució dels buits; l’accés es fa per una porta dovellada de mig punt. A l’interior destaca un gran corral o pati porticat amb pou, on antigament estava d’estable per allotjar el bestiar, i la pallissa per a guardar-hi la palla. Del pou es pouava l’aigua per abeurar els animals, tant els que feien servir per treballar els camps, com els animals típics dels corrals, gallines i conills.

S’han fet necessàries una sèrie de reformes per a ser utilitzada per la Banda i l’escola de música, que han respectat en tot moment els elements característics i les peculiaritats de l’edifici. Hi ha servei de bar-restaurant i periòdicament s’organitzen activitats culturals.

 

Fitxa de recursos turístics: La casota

NOM DEL RECURS La Casota.
CATEGORÍA Arquitectura.
SUBCATEGORÍA Arquitectura agrícola.
UBICACIÓ Polinyà de Xúquer.
ESTAT  DE CONSERVACIÓ Molt bo.
ACCESSIBILITAT Fàcil.
ÈPOCA PROPÍCIA DE VISITA Qualsevol època de l’any.
ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN Activitats culturals.Escola de música.Servei de bar-restaurant.
PROPIETAT, GESTOR Associació Musical Polinyanense.
PROTECCIÓ  LEGAL O CATALOGACIÓ

 

Fitxa de valoració del recurs en funció del seu potencial turístic:La casota

Atractivitat Alt
Vulnerabilitat No en té
Disponibilitat Bona
Accessibilitat Bona
Valor educatiu Alt

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.