LA SOCIETAT OBRERA

L’edifici de la Societat Obrera es un gran edifici que es veu a primer cop d’ull; no té interés artístic destacat, però en té molt a nivell històric. El nom ve donat per la societat que el va construir: la “Societad Obrera del Campo y Oficios Varios”.

Que son les Societats Obreres

Les societats obreres són agrupacions locals de treballadors amb els objectius:

“de despertar y extender el espíritu de solidaridad y acción entre la clase trabajadora, dedicada a los trabajos agrícolas  y a los oficios varios”

La definició ha estat copiada dels estatuts d’aquesta associació obrera fundada a Polinyà l’any 1919. Les societats obreres vindrien a estar a mig camí entre els gremis i els actuals sindicats.

Localització de la Societat Obrera a Polinyà de Xúquer

Aquesta Societat va estar localitzada en diversos locals del poble fins l’any 1930, en que construeixen aquest local a la cantonada del carrer Perales e Igual amb l’avinguda Pío XII. Per aconseguir-ho es varen emetre unes accions per valor de 25 pessetes (una fortuna a l’època) que compraren els propis treballadors. Aquells que no podien comprar-les en diners ho feien amb hores de treball en la construcció del seu local. Durant els anys de funcionament consta, segons es diu a l’expedient de decomís, un bar i una biblioteca; també s’organitzaven activitats, xerrades …Societat obrera

Desmantellada i ressorgida

Acabada la guerra civil l’edifici fou decomisat i prohibit l’associacionisme. Durant anys allí va funcionar un cine i desenvolupà les seues activitats Falange Española. Després seria un local de joc, local jovenívol, i també tingué altres activitats lúdiques i socials.

Amb la democràcia es tornà a fundar la Societat i es reclamà la devolució d’aquest patrimoni, procés encara en marxa però que compta amb sentències favorables. Des de fa uns anys en una part de l’edifici hi ha un supermercat i l’altra està a càrrec de la Societat, tot i que legalment la titularitat és de l’ajuntament.

Per saber més de la història d’aquest local, de la Societat Obrera de Polinyà i de les Societats Obreres en general, poden consultar el llibre “Polinyà al primer terç del segle XX. Associacionisme obrer. La Societat Obrera de Polinyà”, del que son autors Eduard J. Gay, Carlos D. Fuentes i Josep Andrés, publicat per l’Ajuntament de Polinyà de Xúquer l’any 2001.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.