LLAVANER MUNICIPAL

 
Camí l’Ermita, sobre la Séquia Primera
 
 
 
Per saber més sobre el llavaner i la seua restauració
 
 Per conèixer un testimoni sobre llavar la roba
 llavaner Polinyà de Xúquer 2llavaner Polinyà de Xúquer

Segon els llistat de patrimoni de bens immobles i etnològics de la Comunitat Valenciana el llavaner de Polinyà de Xúquer fou construït l’any 1920. Està situada en el curs de la Sèquia Primera, a curta distancia del poble pel camí l’Ermita, de camí al  cementeri. Durant anys era un punt important de la vida social local per la gran afluència de dones tots els dies.

A finals dels anys 70 del passat segle encara es gastava, però molt poc. De fet l’ajuntament va baixar les últimes lloses de llavar de la part esquerra per a permetre que les dones que anaven a llavar arribaren a l’aigua, que ja havia baixat molt donada la desaparició de molts dels ullals que alimentaven la sèquia per la gran quantitat de motors de reg.

L’any 1982 la pantanada el va tombar sobre el mateix i l’ajuntament va netejar el curs de la sèquia pujant les restes i deixant-les al seu lloc. Això facilità que en decidir-se la seua restauració fora possible recuperar gran part dels materials.

Es presentà un projecte a la Diputació Provincial de València dins els programes de Recuperació i Restauració del Patrimoni, aconseguint subvenció suficient per portar a terme la restauració en dues fases. Entre setembre i octubre de 2005 es va netejar la zona, es recuperaren molts materials (gran quantitat de rajoles i quatre arcs), i es reconstruïren les parets que conformaven el llavaner.

En abril de l’any 2007 es portà a terme la segona fase en aconseguir una altra subvenció de la Diputació dins el mateix programa. Es reconstruí la coberta de teula alacantina, s’arrebossaren les parets i es pintà, quedant així recuperat el llavaner municipal de Polinyà, ara com a punt de visita i testimoni d’un temps i una forma de viure i fer moltes coses.

Al poble aquest edifici s’anomena el llavaor.


Fitxa de recursos turístics: el llavaner municipal

NOM DEL RECURS Llavaner.
CATEGORÍA Arquitectura.
SUBCATEGORÍA Arquitectura popular.
UBICACIÓ Polinyà de Xúquer.
ESTAT  DE CONSERVACIÓ Alt
ACCESSIBILITAT Mitjana.
ÈPOCA PROPÍCIA DE VISITA Qualsevol època de l’any.
ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN Visites.
PROPIETAT, GESTOR Ajuntament de Polinyà de Xúquer.
PROTECCIÓ  LEGAL O CATALOGACIÓ

 

Fitxa de valoració del recurs en funció del seu potencial turístic: el llavaner municipal

Atractivitat Mitjana
Vulnerabilitat No en té
Disponibilitat Bona
Accessibilitat Mitjana
Valor educatiu Mig/alt
Bookmark the permalink.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.