MODERNISME A POLINYÀ DE XÚQUER

Origen del modernisme a Polinyà de Xúquer

L’època d’esplendor dels propietaris agrícoles tingué la seua plasmació en l’arquitectura local de Polinyà de Xúquer, amb la peculiaritat que a Polinyà una part del terme era marjal i a l’altra es cultivaven tarongers. Les famílies propietàries reformaren i construïren cases inspirades per l’estil de moda (entre els que podem trobar el modernisme) conformant així un paisatge urbà propi.  Podem trobar cases de l’època amb matisos de diverses corrents i models arquitectònics repartits pels carrers del centre i, sobretot, a la plaça Major.

Exemples més destacats del modernisme a Polinyà de XúquerModernisme a Polinyà de Xúquer

Entre els estils que podem trobar està el modernisme destacant  l’arquitecte Pascual Bonaventura Ferrando, amb almenys tres treballs identificats:

La Casa del carrer Sant Sebastià núm. 8, amb entrada per a cavalleries, i habitatge tant a la planta baixa com al primer pis.  La casa es construí en 1909, com es pot veure a la façana.

La Farmàcia, a la plaça Major núm. 15. Originalment l’edifici era el doble de gran però als anys 70 la meitat de la casa fou derruïda i es construí un habitatge modern. Recentment l’edifici que quedava, en ruïnes, va ser tombat internament i conservant la façana es construí la farmàcia a la planta baixa i habitatge als pisos superiors.

Popularment molta gent al poble ho recorda com a Cine Ideal perquè estava allí situat. Es solien representar obres de teatre i, al principi, cine mut.

Els dos immobles eren propietat de José Nadal Puig, i s’edificaren al mateix temps. En ells es juga amb elements de decoració modernista prenent com a element material la rajola. Cadascuna de les façanes té tractaments decoratius diferenciats.

-L’altre treball és l’actual campanar de l’església parroquial. L’any 1924 preparà un Modernisme a Polinyà de Xúquer, esglesiaprojecte per reformar la torre vella, projecte que no es portà a terme i es va reprendre en novembre de 1931. El rector  va aconseguir unir a l’ajuntament i a diverses entitats locals i junt amb donatius particulars portà a cap l’obra, consistent en la consolidació de l’estructura, recobriment del campanar i alçar aquest afegint un nou cos de campanes i un remat.

 Pascual Bonaventura Ferrando Castells

Pascual Bonaventura Ferrando Castells (1881-1951) va nàixer a Sueca i estudià arquitectura a Madrid l’any 1908.  A les seues construccions mostra un domini de diversos estils i tipologies. estaquen els seus treballs d’influència modernista; destaca el Asilo de los Ancianos Desamparados de Sueca (1909-1919). Per saber més sobre l’autor podeu visitar la pàgina:

http://artnouveau.eu/es/city.php?id=55

 Modernisme a Polinyà de Xúquer, farmacia
 Modernisme a Polinyà de Xúquer, Ferreres
  Casa de la Farmàcia (antic Cine Ideal)  Casa Modernista

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.